Udział we wszystkich sesjach V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-−Biznesowej pt.: Inżynieria Przyszłości 2019 - innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu  jest bezpłatny.

 

Opłata obejmuje:

  • nocleg z 29/30 maja – koszt netto 200 zł + 8% VAT= 216 zł
  • publikację artykułu naukowego – 550 zł + 23% VAT = 676,50 zł

Pozostałe koszty organizacji Konferencji pokrywają na podstawie zawartego porozumienia o współpracy Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

 W ramach organizacji Konferencji zapewnione zostaną:
  • materiały konferencyjne;
  • całodzienne wyżywienie*;
  • udział w uroczystej kolacji;
  • tłumaczenie symultaniczne.
Ponadto, zapewniamy nieodpłatne miejsce na wystawienie baneru/standu reklamowego promującego firmę/projekt/innowacyjne rozwiązanie (po uzgodnieniu z Organizatorem).

Uwagi:
Ostatecznym warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wniesienie opłaty w terminie do 10 kwietnia 2019 r.
Na życzenie uczestnika organizator wystawia fakturę pro forma.

Opłatę za nocleg i publikację artykułu należy przesłać na następujące konto:

Instytut Technologii Eksploatacji – PIB
ul. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
PKO Bank Polski
49 1020 4317 0000 5702 0231 0175

z dopiskiem „Konferencja FE2019″ i podaniem nazwiska/nazwisk uczestnika/uczestników.

  

*szczegóły w programie Konferencji