PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI 

prof. Adam MAZURKIEWICZ – Dyrektor Instytutu
Adam STRUZIK – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Jerzy KOWAL – Wiceprezes Zarządu BCC, Honorowy Kanclerz Loży Radomskiej

RADA PROGRAMOWA – przedstawiciele nauki i gospodarki

Dr Elmo de ANGELIS, Training 2000, Włochy
Prof. Sylvester ARNAB, Coventry University, Wielka Brytania
płk dr inż. Adam BARTNICKI, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Łukasz BIAŁCZAK, Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
Dr Peter C. BISHOP, APF Teach the Future, Sacramento CA USA
dr hab. inż. Dariusz BOROŃSKI, prof. nadzw. UTP, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Elizabeth FLORESCU, The Millennium Project, Joint Research Center of the European Commission, Belgia
Ilona GAJDA, Rohrbogen Sp. z o.o.
dr hab. inż. Tomasz GIESKO, prof. ITeE, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
Jan HAJDUK, Sigma S.A.
Dr Ales HANCIC, Thematic Partnership SME Integration to Industry 4.0, TECOS, Słowenia
ppłk dr inż. Andrzej KOMOREK, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin
dr inż. Andrzej MAJCHER, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
dr hab. Beata POTERALSKA, prof. ITeE, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
Rafał RAJKOWSKI, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego
dr Anna SACIO-SZYMAŃSKA, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ– Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
Leszek SIKORA, ITM Poland Sp. z o.o.
prof. dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ– Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
dr hab. inż. Grzegorz SOCHA, prof. ILOT, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Lotnictwa Warszawa
Andrzej STANIKOWSKI, ITM Poland Sp. z o.o.
Dr Leon D. YOUNG, Huon Strategic, Australia
dr hab. inż. Andrzej ZBROWSKI, prof. ITeE, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom