15 MARCA 2019                 Nadesłanie abstraktu/zgłoszenia

15 KWIETNIA 2019            Termin opłaty konferencyjnej

25 KWIETNIA 2019            Nadesłanie pełnego tekstu referatu/posteru

29–30 MAJA 2019              V  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa