31 STYCZNIA 2019            Nadesłanie abstraktu/zgłoszenia

15 MARCA 2019                 Nadesłanie pełnego tekstu referatu/posteru

15 MARCA 2019                 Pierwszy termin opłaty konferencyjnej (Earlybird registration)

10 KWIETNIA 2019             Ostateczny termin opłaty konferencyjnej

29–30 MAJA 2019              V  Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa