15 MARCA 2019 
15 KWIETNIA 2019
25 KWIETNIA 2019 
20 MAJA 2019 
29–30 MAJA 2019 

Nadesłanie abstraktu/zgłoszenia
Termin opłaty konferencyjnej
Nadesłanie pełnego tekstu referatu/posteru
Nadesłanie prezentacji  (wzór do pobrania). 
V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Biznesowa