Marzena Walasik – Przewodnicząca (ITeE – PIB)
Marcin Olifirowicz (ITeE – PIB)
Katarzyna Janiszewska – Wydział Współpracy i Promocji Gospodarczej (UMWM)
Andrzej Woś (ITeE – PIB)
Katarzyna Maćkowska (ITeE – PIB)
Karolina Komorowska (ITeE – PIB)

Administratorzy strony:

Jarosław Kaczyński (ITeE – PIB)
Mateusz Stachura (ITeE – PIB)