Na etapie wysyłania formularza, autorzy proszeni są o wskazanie preferowanego czasopisma, w którym miałaby się ukazać publikacja.
Następnie Rada Naukowa, po otrzymaniu pozytywnych recenzji nadesłanego artykułu, podejmie finalną decyzję dotyczącą miejsca jego publikacji.
Informujemy, że preferowanymi artykułami będą te, które przedstawiają wyniki prowadzonych na linii nauka-biznes prac naukowo – badawczych, skutkujących wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań do przemysłu.
Wytyczne dotyczące formatowania artykułów znajdują się na stronach internetowych poniższych Wydawnictw.

 DEStech Transactions  

(materiały konferencyjne
zgłaszane do Web of Science*) 

Engineering Management in Production and Services

 (11 punktów, indeksowane w bazie Scopus )

Tribologia

 (15 punktów)Wytyczne do posterów:

Wymiary posteru:  szerokość 70 cm, wysokość 100 cm.
Postery prezentowane podczas konferencji powinny zawierać logotyp konferencji (do pobrania) oraz baner konferencji (do pobrania).
Formatka posteru (do pobrania). 


Wzór prezentacji   (do pobrania).

*uzyskanie finalnej decyzji o przyjęciu do bazy może zająć od kilku do kilkunastu miesięcy (w przypadku pozytywnej decyzji o przyjęciu do Web of Science artykuły zamieszone w materiałach konferencyjnych otrzymują 15 punktów)