Organizatorem konferencji jest Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji  w Radomiu (Ł - ITeE ) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Radomska Loża Business Centre Club działającą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie i stymulującą integrację pomiędzy środowiskiem gospodarczym i społecznym to partner biznesowy konferencji.