Organizatorem konferencji jest Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu (ITeE – PIB) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Radomska Loża Business Centre Club działającą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie i stymulującą integrację pomiędzy środowiskiem gospodarczym i społecznym to partner biznesowy konferencji.