Organizatorem konferencji jest Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE – PIB) w Radomiu będący jednostką państwową prowadzącą jako przedmiot podstawowej działalności statutowej badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych obejmujących problemy systemowe, techniczne oraz edukacyjne. Podejmowane w ITeE – PIB badania skoncentrowane są wokół zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, inżynierii systemów, metodologii badań naukowych, a także teorii i praktyki transformacji wiedzy oraz transferu innowacji do zastosowań gospodarczych.  

Konferencja organizowana jest we współpracy z Radomską Lożą Business Centre Club działającą na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie i stymulującą integrację pomiędzy środowiskiem gospodarczym i społecznym.